За нас

Алфа Омега фасилити предоставя на Ваше разположение професионални и ефективни решения в фасилити мениджмънта, като задоволява всички нужди свързани с управлението и функционирането на имущество и активи. Може да поемем грижата за професионалното абонаментно и еднократно почистване на всички площи, доставка на хигиенни и почистващи консумативи, периодична техническа поддръжка, разделно събиране и извозване на отпадъци, поддръжка на офис техника, охрана на обекти, рецепция, поддръжка на зе­лените площи.

Целим да оптимизираме максимално разходите за не пряко свързаните услуги предлагани от нашите клиенти, като спестим време за процесите свързани с фасилити поддръжката. Процеса на оптимизация преминава през, консултации за понижаване на разходите в всички поддържащи пера, предоставяне на гъвкави планове на работа, които целят да намерят баланса между качество и цена.

Разполагаме с перфектно обучен професионален персонал, който е придобил голям опит през годините, като се е срещал със всякакви трудности. Всички техни действия са координирани и разпределени в зависимост от качествената им характеристика.

Защо да изберете фасилити мениджмънт?

Гъвкави решения за поддръжката:

• Оптимални и ефективни решения за поддръжка
• Отменяме на отговорността и концентриране върху основните задачи на фирмата
• По-високо и постоянно качество на поддръжката
• Намаляване на оперативните разходи
• Споделяне на риска
• Мониторинг и разпределение на ресурсите
• По-добро планиране на паричните потоци
• Единен контакт за всички услуги за поддръжка на площите

Сертификати

Алфа Омега Фасилити разполага със сертификати за Интегрирана Система за Управление на Качеството, Система за Управление на Околната Среда, Система за Управление на Здравословните и Безопасни Условия на Труд. Спазваме принципите и отговаряме на изискванията на ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 и ČSN OHSAS 18001:2008.
За да докажем, че сме професионалисти простоянно развиваме нашите познания в сферата на фасилити мениджмънт и кандидатства за придобиване на сертификати от тази сфера.
Така целим да:

• Постигнем съществено удовлетворяване на нуждите на нашите клиенти
• стабилни позиции както на Българския пазар
• По-голям оборот, по-ниски оперативни разходи
• Повишена производителност на труда
• По-добра квалификация и представяне на служителите, както и по-голямата им удовлетвореност
• По-добро управление на ефикасността
• По-нисък риск от трудови инциденти и по-малко наранявания
• По-слабо въздействие върху околната среда

Взаимна работа

Аутсорсинг: това е най-често срещания начин на работа, в който възложителят прехвърля управлението и структурирането на определени услуги. От наша страна предоставяме изпълнението на тези услуги със собствени служители или чрез подизпълнител, ако е необходимо.

Консултация – Специалисти ще помагат при разрешаването на проблеми свързани с процесите и управлението на поддръжката във Вашето дружество.

Междинност – ако имате желание да използвате професионален опит за фасилити мениджмънт, но не желаете да възложите дейностите по поддръжка на друга фирма, то ние временно ще поемем управлението на услугите за поддръжка. Ще може да предприемем всички мерки за оптимизирането на работния процес и ще ги предоставим обратно на клиента.

Нашият екип