Отдадени
на качеството

Отдадени
на качеството

Отдадени
на качеството

тук сме да
Ви улесним

Услуги за
почистване

Една от основните дейности засягащи хигиената и външния вид е почистването. Разполагаме с обучен персонал, който се справя с всякакви нужди и трудности. Така добивате не само обучени кадри, но спестявате време от набиране и управление на персонал.

Услуги за техническа поддръжка

За правилното функциониране и техническата изправност са нужни правилни познания и опит. Тези дейности трябва да се извършват с прецизност, за да не се достигне до авария и загуба на средства. Предоставяме услугата с целта за превенция от аварии и удължаване на използването

Услуги за охрана и контрол

Разполагаме с иновативни електронни технологии, които могат да се понравят на всеки. Доставяме перфектна и професионална услуга за сигурност, като осигуряваме денонощен мониторинг върху собствеността. Всички наши системи на с възможност да издържат бе електрическо захранване за дълго време, което допринася за превенцията от вредители.