Почистване

Една от основните дейности засягащи хигиената и външния вид е почистването. Разполагаме с обучен персонал, който се справя с всякакви нужди и трудности. Така добивате не само обучени кадри, но спестявате време от набиране и управление на п­ерсонал.

Абонаментно почистване

Услуга, която поема пълната отговорност за периодичното почистване на вътрешните и външни пространства. За всеки обект се назначава акаунт мениджър отговарящ за всички дейности засягащи почистването. Той набира и ръководи персонал, специално обучен за почистването на специфичните площи в обекта, както и проверява качеството на чистотата. Използваме екологично чисти препарати, които не дразнят кожата и не произвеждат вредни изпарения. Препаратите ни са съобразени с обстановката на всеки обект, така че да не повредят повърхността. Всеки наш клиент се е възползвал от гъвкавите планове, които са специално създадени в съответствие на нуждите и възможностите на клиента. Така може да намалим разходите за това перо и да се доближим напълно до желанията на нашите клиенти.

Основно почистване

За да се отстранят силно замърсени места и да се изчистят трудно достъпни места е необходимо основно почистване. Това е еднократна услуга целяща пълно почистване на вътрешни и външни площи обхващаща всички кътчета на помещенията. Използват се модерни технологии и машини, какво и силно разграждащи агенти за почистване. Основното почистване помага да се възвърне първоначалния блясък на повърхностите, както и намаля амортизацията им.

Озеленяване и градинарство

Поемаме грижата, поливането и поддръжката за зелените площи, живи и изкуствени растения дървета и цветни лехи, като организираме подходяща цветна аранжировка, във вашата сграда или съоръжение.
В услугата влиза:
• периодично озеленяване (рязане на трева, отстраняване, поддържане на декоративни храсти, дървета, поддръжка на цветни лехи)
• Консултация за озеленяване и поддръжка на зелените площи (саниране на стари и моделиране на нови декоративни градини и зелени площи, включително инсталиране на аксесоари)
• грижа за изкуствени и естествени стайни растения (поддържане, поливане, торене, засаждане, включително професионални предложения за създаване и поддръжка на зимни градини)
• доставки на цветя и материали за озеленяване.

Контрол на битовите вредители

Услуга се състои в еднократна обработка срещу хлебарки, бълхи, дървеници, мухи и гризачи. Може да се извършва периодично или еднократно. Подходяща е за всякакъв вид площи и помещения. Препаратите, са с ниска токсичност и обработката е безопасна за хората, като не дразни кожата след кратък срок от време.

Дейността се извършва под контрола на РИОКОЗ и е регистрирана в Министерство на здравеопазването.

Спазват се всички съвременни изисквания за опазване на здравето на клиентите и за постигане на дълготраен ефект.
Препаратите са използват за защита от вредители са от последно поколение, нямат цвят и миризма и не са канцерогенни. Те са много устойчиви, като допълнително предпазват за дълго време от популации от насекоми и гризачи, което допълнително гарантира качеството на услугата.