Сертификати

Алфа Омега Фасилити разполага със сертификати за Интегрирана Система за Управление на Качеството, Система за Управление на Околната Среда, Система за Управление на Здравословните и Безопасни Условия на Труд. Спазваме принципите и отговаряме на изискванията на ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 и ČSN OHSAS 18001:2008.

За да докажем, че сме професионалисти простоянно развиваме нашите познания в сферата на фасилити мениджмънт и кандидатства за придобиване на сертификати от тази сфера. Така целим да:

• Постигнем съществено удовлетворяване на нуждите на нашите клиенти
• стабилни позиции както на Българския пазар
• По-голям оборот, по-ниски оперативни разходи
• Повишена производителност на труда
• По-добра квалификация и представяне на служителите, както и по-голямата им удовлетвореност
• По-добро управление на ефикасността
• По-нисък риск от трудови инциденти и по-малко наранявания
• По-слабо въздействие върху околната среда